dimarts, 1 de novembre del 2022

P13Pa047-002 - BARRACA

BARRACA P12Pa047-002
Identificador : P12Pa047-002
Tipus de construcció: Barraca


Situació
Dades cadastrals
Municipi: Sallent
Comarca : Bages
Zona :El Fasi - Serra-sanç
Poligón: 13
Parcel·la : 047
Ref. cadastral: 08190A013000470000PT
Coordenades UTM31N-ETRS89
X: 408266
Y: 4632545
H: 396
Codi Wikipedra:  26.867
Entorn i emplaçament
Aprofitament del sòl: Actualment situada en el marge d'un camp de conreu de secà.
Terreny: Al límit d'una zona plana i al inici d'un marge amb pendent.
Ubicació en relació a altres construccions:  Alguna barraca i marge  proper.
Funció: Habitacle pel treballador.
Tipologia constructiva 
Planta:  Irregular.
Murs: De pedra seca, totalment  enderrocats, adosada al marge. 
Coberta: De falsa cúpula de pedra seca,  totalment enderrocada.  
Porta: Orientada a l'Oest, no es conserva.
Finestres: No es conserven.
Elements exteriors: No es conserven. 
Elements interiors: No es conserven.

Materials constructius
Paraments: De pedra seca, totalment enderrocats.
Coberta: De falsa cúpula de pedra seca,  totalment enderrocada.  
Paviment: No s'observa, tapat per enderrocs. 
Inscripcions : Cap
Estat de consevació: Enderroc total .
Reformes i ampliacions: No


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada