dimarts, 1 de novembre del 2022

P12Pa059-002 - BARRACA

BARRACA P12Pa059-002
Identificador : P12Pa059-002
Tipus de construcció: Barraca


Situació
Dades cadastrals
Municipi: Sallent
Comarca : Bages
Zona :Barraca de la Vinya del Sala - Riu Cornet
Poligón: 12
Parcel·la : 059
Ref. cadastral: 08190A012000590000PW
Coordenades UTM31N-ETRS89
X: 408561
Y: 46323226
H: 298
Codi Wikipedra: 26.868

Entorn i emplaçament
Aprofitament del sòl: Situada en el marge d'una vinya.
Terreny: Pla, adosada al marge
Ubicació en relació a altres construccions:  Alguna barraca propera.
Funció: Habitacle pel treballador, el darrar propietari hi va col·locar conilleres en el seu interior, fa molts anys que està tancada i els sediments que han entrant impedeixen l'obertura de la porta.
Tipologia constructiva 
Planta:  Quadrada.
Murs: De pedra seca, adosada al marge. 
Coberta: De falsa cúpula de pedra seca.  
Porta: Orientada a l'Oest.
Finestres: No.
Elements exteriors: Ràfec de la coberta i xemeneia. 
Elements interiors: No es pot accedir a l'interior.

Materials constructius
Paraments: De pedra seca.
Coberta: De falsa cúpula de pedra seca, terra i vegetació.
Paviment: No s'ha pogut entrar al seu interior.
Inscripcions : Cap
Estat de consevació: Bon estat de conservació.
Reformes i ampliacions: No


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada