dimarts, 1 de novembre del 2022

P13Pa028-002 - BARRACA

BARRACA P12Pa028-002
Identificador : P12Pa028-002
Tipus de construcció: Barraca


Situació
Dades cadastrals
Municipi: Sallent
Comarca : Bages
Zona :Serra-sanç
Poligón: 13
Parcel·la : 028
Ref. cadastral: 08190A013000280000PE
Coordenades UTM31N-ETRS89
X: 408060
Y: 4633532
H: 409
Codi Wikipedra: 26.866
Entorn i emplaçament
Aprofitament del sòl: Actualment situada dins el bosc, entre doncs camins.
Terreny: Irregular.
Ubicació en relació a altres construccions:  Alguna barraca i marge  proper.
Funció: Habitacle pel treballador.
Tipologia constructiva 
Planta:  Rectangular.
Murs: De pedra seca, totalment  enderrocats, adosada al marge. 
Coberta: De falsa cúpula de pedra seca,  totalment enderrocada.  
Porta: Orientada a Nord-Oest, no es conserva.
Finestres: No es conserven.
Elements exteriors: No es conserven. 
Elements interiors: Una fornìcula en el mur Est.

Materials constructius
Paraments: De pedra seca, totalment enderrocats.
Coberta: De falsa cúpula de pedra seca,  totalment enderrocada.  
Paviment: No s'observa, tapat per enderrocs i vegetació. 
Inscripcions : Cap
Estat de consevació: Enderroc total .
Reformes i ampliacions: NoCap comentari:

Publica un comentari a l'entrada