dimarts, 8 de novembre del 2022

P12Pa056-002 - BARRACA

BARRACA P12Pa056-002
Identificador : P12Pa056-002
Tipus de construcció: BarracaSituació
Dades cadastrals
Municipi: Sallent
Comarca : Bages
Zona : Riu Cornet
Poligón: 12
Parcel·la : 056
Ref. cadastral: 08190A012000560000PZ
Coordenades UTM31N-ETRS89
X: 408740
Y: 4632452
H: 294
Codi Wikipedra: 26.917
Entorn i emplaçament
Aprofitament del sòl: Situada en un marge d'un camp de conreu de secà.
Terreny: Pla, adosada al marge.
Ubicació en relació a altres construccions:  Alguna barraca propera.
Funció: Habitacle pel treballador.
Tipologia constructiva 
Planta:  Circular.
Murs: De pedra seca, adosada al marge, amb un petit enderroc en la zona Oest.
Coberta: De falsa cúpula de pedra seca.  
Porta: Orientada al Sud.
Finestres: No.
Elements exteriors: Ràfec de la coberta i caramull.
Elements interiors: Cap.

Materials constructius
Paraments: De pedra seca.
Coberta: De falsa cúpula de pedra seca, terra i vegetació.
Paviment: Argila.
Inscripcions : Cap
Estat de consevació: Bon estat de conservació, petit enderroc en el mur Oest, i moltes deixalles en el seu interior. 
Reformes i ampliacions: No.


Deixalles de l'interior

Coberta

Detall del caramull

Vista exterior del marge on hi ha la barraca
Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada