dilluns, 28 de setembre del 2020

P14Pa006-003 - BARRACA

 

BARRACA P14Pa006-003

Identificador : P14Pa006-003
Tipus de construcció: Barraca


Situació
Dades cadastrals
Municipi: Sallent
Comarca: Bages
Zona : Serrat de l'Alou
Polígon: 14
Parcel·la: 006
Ref. cadastral: 08190A014000060000PS
Coordenades UTM31N-ETRS89
X: 408594
Y: 4634498
H: 456
Codi Wikipedra: 22.537
Entorn i emplaçament
Aprofitament del sòl: Dins del bosc.
Terreny: Relativament pla.
Ubicació en relació a altres construccions : Alguna barraca propera i parets de pedra seca. 
Funció:  Habitacle pel treballador.
Tipologia constructiva
Planta: Circular.
Murs: De pedra seca.
Coberta:  De falsa cúpula amb pedra seca, parcialment enrunada.
Porta: De llinda plana, orientada a l'Sud.
Finestres: Tres orientades a Est, Oest i Nord. 
Elements exteriors: Ràfec perimentral a la coberta.
Elements interiors: Petita fornícula sobre la porta. 

Materials constructius
Paraments: De pedra seca, parcialment enrunats. 
Coberta: Pedra seca, pedruscall i terra i vegetació, parcioalment enrunada.
Paviment: Argila.
Inscripcions : Cap
Estat de consevació: Petit enderroc de la coberta. 
Reformes i ampliacions: No.


Alçat Sud

Alçat Sud-Est

Alçat Sud-Est

Alçat Est

Alçat Est

Alçat Est

Alçat Nord-Est

Alçat Nord

Alçat Nord- Oest 

Alçat Oest

Alçat Sud-Oest 

Alçat Sud

Detall porta 

Detall llinda porta

Interior mur Nord

Interior coberta 

Interior mur Oest

Interior mur Est

Interior, detall fornícula sobre la porta 

Detall exterior finestra mur Oest

Detall exterior finestra mur Nord 

Detall exterior finestra mur Est

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada