dimarts, 8 de setembre del 2020

P06Pa020-001 - BARRACA

 

BARRACA P06Pa020-001

Identificador : P06Pa020-001
Tipus de construcció: BarracaSituació
Dades cadastrals
Municipi: Sallent
Comarca: Bages
Zona : El Sallés de la Serra
Polígon: 06
Parcel·la: 020
Ref. cadastral: 08190A006000200000PO 
Coordenades UTM31N-ETRS89
X: 404965
Y: 4631315
H: 496
Codi Wikipedra: 22.430
Entorn i emplaçament
Aprofitament del sòl: Situada dins del bosc, en el marge d'un camp de secà
Terreny: Pla
Ubicació en relació a altres construccions : Cap construcció propera.
Funció:  Habitacle pel treballador.
Tipologia constructiva
Planta: Quadrada
Murs: De pedra seca.
Coberta:  De falsa cúpula amb pedra seca. 
Porta: Segurament , orientada a Sud. 
Finestres: No es conserven.
Elements exteriors: No es conserven.
Elements interiors: No es conserven. 


Materials constructius
Paraments: De pedra seca, totalment enrunats.
Coberta: Pedra seca, totalment enrunada 
Paviment: No s'observa.
Inscripcions : Cap
Estat de consevació: Enderroc total
Reformes i ampliacions: No
Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada