dimarts, 8 de setembre del 2020

P05Pa009-001 - BARRACA

 

BARRACA P05Pa009-001

Identificador : P05Pa009-001
Tipus de construcció: Barraca


Situació
Dades cadastrals
Municipi: Sallent
Comarca: Bages
Zona : Torrebruna
Polígon: 05
Parcel·la: 009
Ref. cadastral: 08190A005000090000PK 
Coordenades UTM31N-ETRS89
X: 405964
Y: 4628621
H: 410
Codi Wikipedra: 22.431
Entorn i emplaçament
Aprofitament del sòl: Situada en el marge d'un camí, propera a una zona actual de conreu de secà
Terreny: Pla
Ubicació en relació a altres construccions : Altres barraques i marges propers
Funció:  Habitacle pel treballador.
Tipologia constructiva
Planta: Quadrada
Murs: De pedra seca.
Coberta:  De falsa cúpula amb pedra seca, pedruscall i terra. 
Porta: De llinda plana i orientada a Sud. 
Finestres: Tres, orientades a Est, Nord i Oest. 
Elements exteriors: Ràfec perimetral en la coberta, i un banc en la façana sud.
Elements interiors: Reforç interior adossat al mur Nord. 


Materials constructius
Paraments: De pedra seca.
Coberta: Pedra seca, pedruscall i terra. 
Paviment: Argila.
Inscripcions : Cap
Estat de consevació: Perfecte estat. 
Reformes i ampliacions: S'observa la construcció posterior d'un reforç interior adossat al mur Nord.

Alçat Sud

Cantonada Sud-Est

Alçat Est

Cantonada Nord-Est

Alçat Nord

Cantonada Nord-Oest

Alçat Oest

Cantonada Sud-Oest

Detall de porta i banc

Interior mur Nord

Interior coberta

Interior mur Oest 

Interior mur Est 

Detall interior llinda porta 

Detall de banc exterior


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada