dilluns, 28 de setembre del 2020

P14Pa004-005 - BARRACA

 

BARRACA P14Pa004-005

Identificador : P14Pa004-005
Tipus de construcció: Barraca


Situació
Dades cadastrals
Municipi: Sallent
Comarca: Bages
Zona : La Font
Polígon: 14
Parcel·la: 004
Ref. cadastral: 08190A014000040000PJ
Coordenades UTM31N-ETRS89
X: 409165
Y: 4635212
H: 415
Codi Wikipedra: 22.536
Entorn i emplaçament
Aprofitament del sòl: Dins del bosc.
Terreny: Irregular amb pendent.
Ubicació en relació a altres construccions : Propera a la casa de la Font 
Funció:  Habitacle pel treballador.
Tipologia constructiva
Planta: Trapezoidal.
Murs: De pedra seca.
Coberta:  De falsa cúpula amb pedra seca, totalment enrunada.
Porta:Orientada a l'Est.
Finestres: No es conserven. 
Elements exteriors: No es conserven.
Elements interiors: Petita fornícula en el mur Nord.

Materials constructius
Paraments: De pedra seca, totalment enrunats. 
Coberta: Pedra seca, totalment enrunada.
Paviment: No s'observa, tapat per enderrocs i vegetació.
Inscripcions : Cap
Estat de consevació: Enderroc total. 
Reformes i ampliacions: No.

Cantonada Nord-Oest

Alçat Nord

Cantonada Nord-Est

Cantonada Sud-Est

Porta, mur Est

Interior cantonada Nord-Oest

Interior mur Nord

Interior mur Sud

Alçat mur SudCap comentari:

Publica un comentari a l'entrada