dimecres, 5 de febrer del 2020

P13Pa271-001 - BARRACA

BARRACA  P13Pa271-001
Identificador: P13Pa271-001
Tipus de construcció: Barraca
Situació
Dades cadastrals
Municipi: Sallent
Comarca : Bages
Zona : Serrat de l'Alou
Polígon: 13
Parcel·la: 271
Ref. cadastral: 08190A01300271000PP
Coordenades UTM31N-ETRS89
X: 408147
Y: 4633896
H: 431
Codi Wikipedra: 21.371
Entorn i emplaçament
Aprofitament del sòl: Situada dins del bosc.
Terreny: Pla
Ubicació en relació a altres construccions : Alguna barraca propera
Funció. Habitacle pel treballador
Tipologia constructiva
Planta: Circular
Murs: De pedra seca, parcialment enrunats
Coberta: De falçs cúpul, totalment enrunada
Porta: De llinda plana, orientada al Sud.
Finestres: Es conserven dues finestres, orientades a Est i Nord.
Elements exteriors: No s'observen
Elements interiors: No s'observen
Materials constructius
Paraments: De pedra seca, parcialment enrunats.
Coberta: De falça cúpula, totalment enrunada
Paviment: No s'observa, tapat per l'enderroc de la coberta.
Inscripcions : Cap
Estat de consevació: Enderroc total de la coberta, i enderroc parcials de murs.
Reformes i ampliacions: No
Observacions : Muret de pedra adossat en la seva façana Est.ç
Alçat Sud- Est
Alçat Sud
Alçat Sud-Oest
Alçat Oest
Alçat Nord-Oest
Coberta enrunada
Interior mur Sud
Alçat Nord
Detall exterior fiinestra Nord
Alçat Est
Detall murs interiors
Detall interior fornícula sobre la portaCap comentari:

Publica un comentari a l'entrada