dissabte, 8 de febrer del 2020

P07Pa003-002 - BARRACA

BARRACA P07Pa003-002
Identificador: P07Pa003-002
Tipus de construcció: Barraca
Situació
Dades cadastrals
Municipi: Sallent
Comarca: Bages
Zona: La Plana - Torrent de Soldevila
Polígon: 07
Parcel·la: 003
Ref. cadastral: 08190A007000030000PJ
Coordenades UTM31N-ETRS89
X: 407930
Y: 4630171
H: 316
Codi Wikipedra:  21.409
Entorn i emplaçament
Aprofitament del sòl: Situada en feixes inproductives ocupades per vegetació i alguna olivera.
Terreny: Irregular, en pendent.
Ubicació en relació a altres construccions : Algun marge i una bassa propera
Funció. Habitacle pel treballador
Tipologia constructiva
Planta: Irregular
Murs: De pedra seca, encastada en un marge
Coberta:  Lloses de pedra
Porta: Llinda plana, orientada a Est
Finestres: Cap
Elements exteriors: Cap
Elements interiors: Cap
Materials constructius
Paraments: De pedra seca..
Coberta: Lloses de pedra i terra.
Paviment: Terra
Inscripcions : Cap
Estat de consevació: Bon estat amb algun petit enderroc en el mur del marge.
Reformes i ampliacions: No


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada