dissabte, 29 de febrer del 2020

P08Pa090-003 - BARRACA

BARRACA P08Pa090-003
Identificador : P08Pa090-003
Tipus de construcció: Barraca


Situació
Dades cadastrals
Municipi: Sallent
Comarca: Bages
Zona: El Soler - La Carrera 
Polígon: 08
Parcel·la: 090
Ref. cadastral: 08190A008000900000PB
Coordenades UTM31N-ETRS89
X: 409806
Y: 4629198
H: 337
Codi Wikipedra: 4327


Entorn i emplaçament
Aprofitament del sòl: Situada en una un terreny destinat a vinya, envoltada de camps de secà i altres vinyes.
Terreny: Pla
Ubicació en relació a altres construccions : Alguna barraca propera,  i una cisterna. Propera a les cases de la Carrera i el Soler.
Funció. Habitacle pel treballador
Tipologia constructiva
Planta: Circular
Murs: De pedra seca.
Coberta: Falsa cúpula de pedra seca.
Porta: Llinda plana, orientada a Sud.
Finestres: Cap
Elements exteriors: Ràfec perimetral en la coberta.
Elements interiors: Fornícula sobre la porta, i dues fornícules en el mur Nord.Materials constructius
Paraments: De pedra seca..
Coberta: Pedra seca i terra.
Paviment: Terra
Inscripcions : Cap
Estat de consevació: Un enderroc recent en el mur exterior del sector Oest.
Reformes i ampliacions: No

Alçat Sud

Alçat Sud-Est

Alçat Est

Alçat Nord- Est

Alçat Sud-Oest

Detall esterior porta

Detall interior, s'observen les dues fornícules 

Detall interior de la coberta 

Detall de la fornícula interior sobre la porta

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada