divendres, 7 de febrer del 2020

P08Pa095-001 - BARRACA

BARRACA P08Pa095-001
Identificador: P08Pa095-001
Tipus de construcció: Barraca
Situació
Dades cadastrals
Municipi: Sallent
Comarca: Bages
Zona: Serrat del Catiu
Polígon: 08
Parcel·la: 095
Ref. cadastral: 08190A008000950000PL
Coordenades UTM31N-ETRS89
X: 409346
Y: 4629639
H: 407
Codi Wikipedra: 21.392
Entorn i emplaçament
Aprofitament del sòl: Situada dins del bosc.
Terreny: Irregular, relativament pla.
Ubicació en relació a altres construccions : Marge de pedra proper
Funció. Habitacle pel treballador
Tipologia constructiva
Planta: Quadradar
Murs: De pedra seca, totalment  enrunats
Coberta:  Totalment enrunada
Porta: No es conserva, orientada a Oest.
Finestres: No es conserven
Elements exteriors: No s'observen
Elements interiors: No s'observen
Materials constructius
Paraments: De pedra seca, totalment enrunats.
Coberta: Totalment enrunada
Paviment: No s'observa.
Inscripcions : Cap
Estat de consevació: Enderroc total .
Reformes i ampliacions: NoCap comentari:

Publica un comentari a l'entrada