divendres, 9 d’agost del 2019

P15Pa012-001 - BARRACA

BARRACA  P15Pa012-001
Identificador: P15Pa012-001
Tipus de construcció: Barraca


Situació
Dades cadastrals
Municipi: Sallent
Comarca: Bages
Zona : Manivertes
Polígon: 15
Parcel·la: 012
Ref. cadastral: 08190A015000120000PI
Coordenades UTM31N-ETRS89
X: 409991
Y: 4636172
H: 411
Codi Wikipedra: 20.232Entorn i emplaçament 
Aprofitament del sòl: Situada al costat d'un camí entre dos camps.
Terreny: Pla
Ubicació en relació a altres construccions: Cap construcció propera
Funció: Habitacle pel treballador
Tipologia constructiva
Planta : Quadrada
Murs: De pedra seca.
Coberta: Bigues de fusta i lloses de pedra.
Porta: De llinda plana, de pedra i troncs, orientada a Sud
Finestres: Tres, orientades, Est, Nord i Oest
Elements exteriors: Ràfec perimetral a la coberta
Elements interiors:  Fornícula en el mur Nord.

Croquis abans de la reconstrucció
Materials contructius
Paraments: Pedra seca.
Coberta:  Bigues de fusta i lloses de pedra i terra.
Paviment: Argila.
Inscripcions: Cap
Estat de conservació: Perfecte estat. S'ha reconstruit per part de la propietat de la finca de Vilaseca, durant l'estiu del 2021. 

Cantonada Nord-Est

Cantonada Nord-Est abans de la reconstrucció

Alçat Est

Alçat Est abans de la reconstrucció

Alçat Sud

Alçat Sud abans de la reconstrucció

Cantonada Sud-Est

Cantonada Sud-Est abans de la reconstrucció

Cantonada Sud-Oest

Cantonada Sud-Oest

Alaçat Oest

Alçat Oest abans de la reconstrucció

Cantonada Nord-Oest

Cantonada Nord-Oest

Alçat Nord

Alçat Nord abans de la reconstrucció


Interior mur Sud abans de la reconstrucció 

Interior cantonada Nord-Oest abans de la reconstrucció

Interior mur Est abans de la reconstrucció
Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada