dimecres, 7 d’agost del 2019

P07Pa003-001 - BARRACA

BARRACA P07Pa003-001
Identificador : P07Pa003-001
Tipus de construcció : Barraca
Situació
Dades cadastrals
Municipi: Sallent
Comarca: Bages
Zona : La Plana
Polígon: 07
Parcel·la: 003
Ref. cadastral: 08190A007000030000PI
Coordenades UTM31N-ETRS89
X: 407417
Y: 4630115
H: 324
Codi Wikipedra: 20.202
Entorn i emplaçament 
Aprofitament del sòl: Situada en el marge d'un camp i molt proper a una pedrera
Terreny: Pla
Ubicació en relació a altres construccions: Alguna barraca propera
Funció: Habitacle pel treballador
Tipologia constructiva
Planta : Quadrada
Murs: De pedra seca.
Coberta: Bigues de fusta i lloses de pedra, totalment enrunada.
Porta: De llinda plana, orientada a Sud
Finestres: Dues, en el mur Est i en el mur Oest.
Elements exteriors: Ràfec perimetral de la coberta.
Elements interiors: Fornícula sobre la porta.
Materials contructius
Paraments: Pedra seca.
Coberta:  Totalment enrunada era de bigues de fusta i lloses de pedra.
Paviment: Terra.
Inscripcions: Cap
Estat de conservació: Enderroc total de la coberta.
Vista general
Cantonda Nord-Est
Detall del ràfec de la cantonada Nord-Est
Alçat Est
Cantonda Sud-Est
Cantonada Nord-Est i mur Nord
Mur Nord, detall del ràfec
Mur Oest
Interior mur Nord
Interior coberta
Interior cantonada Nord- Oest
Interior cantonada Nord-Est

Detall fornícula situada sobre la porta
Detall interior finestra mur Oest
Detall marxapeu porta

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada