dilluns, 19 d’agost del 2019

P08Pa9114-001 - ALBELLÓ

ALBELLÓ P08Pa9114-001
Identificador : P08Pa9114-001
Tipus de construcció: Albelló
Situació
Dades cadastrals
Municipi: Sallent
Comarca: Bages
Zona : la Querosa
Polígon: 08
Parcel·la: 9114
Ref. cadastral: 08190A008091140000PG
Coordenades UTM31N-ETRS89
X: 408754
Y: 4630931
H: 303
Codi Wikipedra: 655
Entorn i emplaçament 
Situat sobre la rasa que recull l'aigua dels marges del serrat del Xipell i que baixa de la zona dels Quatre  Cantons en direcció a la Riereta.
Funció: Permet que el camí, que comunica les cases de la Querosa, creui la rasa, que condueix aigua despues de les pluges.
Materials constructius
Paraments: pedra seca
Coberta: Lloses de pedra seca
Estat de conservació: Bo, en epoca moderna el camí es va fer més ample i es va ampliar l'albelló amb unes bigues de formigó i lloses de pedra.
Paret de canalització de la rasa
Paret de canalització de la rasa
Boca Est, s'observa les bigues de formió de la ampliació
Vista interior Est- Oest
Boca Oest
Vista interior Oest- Est

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada