dilluns, 5 d’agost del 2019

P05Pa048-009 - ALBELLÓ

ALBELLÓ P05Pa048-009
Identificador : P05Pa048-009
Tipus de construcció: Albelló
Situació
Dades cadastrals
Municipi: Sallent
Comarca: Bages
Zona : Coll de Sant Ponç
Polígon: 05
Parcel·la: 048
Ref. cadastral: 08190A005000480000PI
Coordenades UTM31N-ETRS89
X: 406481
Y: 4626351
H: 326
Codi Wikipedra:  593
Entorn i emplaçament 
Aprofitament del sòl: Proper a un camp de conreu i a unes feixes amb oliveres
Terreny: Relativament pla .
Ubicació en relació a altres construccions: Marges de pedra seca.
Funció: Permet el mas d'un camí sobre una rasa de conducció d'aigua de la pluja.
Materials constructius
Paraments: pedra seca
Coberta: Lloses de pedra seca
Està senyalitzat amb dues fites que fan visible la seva situació en la part superior.
Estat de conservació: Bo.
Alçat Est
Fita Nord- Est
Fita Sud-Oest
Alçat Est
Alçat Est
Vista interior


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada