diumenge, 17 d’abril del 2016


BARRACA  PLSRC-001


Identificador: PLSRC-001
Tipus de construcció : Barraca

Situació.
Dades cadastrals.
Municipi : Sallent
Comarca: Bages
Ref. Cadastral: 8319503DG0381N0001QE
Polígon:
Parcel·la :
Topònim : Riera de Cornet 
Coordenades UTM 31N-ETRS89
X: 408246
Y: 4631933
H: 304 m.
Codi Wikipedra: 12875

Entorn i emplaçament.
Aprofitament del sòl : Marges imprioductius 
Terreny: Pla amb marges


Ubicació en relació a altres construccions. Aillada
Funció. Habitacle per el treballador 
Tipologia constructiva. 
Planta : Quadrada
Espai : Unitari.
Murs: De pedra en sec.
Coberta : Enrunada 
Elements :
Porta :  En façana Sud


Finestres:  No s'observen 
Elements funcionals exteriors : No s'observen 
Elements funcionals interiors : No s'observen 
Coberta Interior: Enrunada
Acabament de la coberta : Enrunada
Cobriment coberta : Enrunada
Disposició de la pedra del mur: Enrunats 
Litologia de l’aparell: Calcària.
Construccions de pedra en sec associades: Marges 

Materials constructius:
Paraments : Lloses i pedres irregulars, enrunada 
Coberta: Enrunada 
Paviment interior : No es veu 
Tècnica constructiva: Pedra en sec.
Inscripcions : Cap.
Estat de conservació: Enrunada Marges associats
Marges associats


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada