diumenge, 17 d’abril del 2016


BARRACA P13Pa47-001


Identificador: P13Pa47-001
Tipus de construcció : Barraca

Situació.
Dades cadastrals.
Municipi : Sallent
Comarca: Bages
Ref. Cadastral: 08190A013000470000Pt
Polígon: 13
Parcel·la : 47
Topònim : Cami de Serra-Sanç
Coordenades UTM 31N-ETRS89
X: 408275
Y: 4632487
H: 378 m.
Codi Wikipedra: 6999

Entorn i emplaçament.
Aprofitament del sòl : Al marge d'un camí
Terreny: Davant un camí i a l'esquena fort pendent


Ubicació en relació a altres construccions. Aillada.
Funció. Habitacle per el treballador  
Tipologia constructiva. 
Planta : Rectangular 
Espai : Unitari.
Murs: De pedra en sec.

Terrera  margera , nomès té el mur sud a la vista. 
Coberta : Falsa cúpula, parcialment enrunada 
Elements :
Porta :  En la façana Sud

Muntants verticals.

Llinda horitzontal formada per una llosa .
Finestres:  No en té.
Elements funcionals exteriors : Cap.
Elements funcionals interiors : Dues petites fornícules en el mur Nord. 
Coberta Interior: Falsa cúpula.
Acabament de la coberta :
Cobriment coberta : Terra amb la vegetació de la zona.
Disposició de la pedra del mur: Irregular, i de diferent mida.
Litologia de l’aparell: Calcària.
Construccions de pedra en sec associades: Cap

Materials constructius:
Paraments : Lloses i pedres irregulars.
Coberta: Lloses i terra.
Paviment interior : Terra
Tècnica constructiva: Pedra en sec.
Inscripcions : Cap.
Estat de conservació: Enderroc important en la coberta i en els murs
Alçat Sud
Vista exterior Est
Coberta
Interior coberta
Interior mur Nord
Vista exterior Oest
Vista exterior
Coberta exterior
Interior mur SudCap comentari:

Publica un comentari a l'entrada