diumenge, 17 d’abril del 2016


BARRACA P10Pa01-001


Identificador: P10Pa01-001
Tipus de construcció : Barraca

Situació.
Dades cadastrals.
Municipi : Sallent
Comarca: Bages
Ref. Cadastral: 08190A010000010000PX
Polígon: 10
Parcel·la : 1
Topònim : Sant Pere de Serraïma 
Coordenades UTM 31N-ETRS89
X: 411454
Y: 4632896
H: 554 m.
Codi Wikipedra: 12878

Entorn i emplaçament.
Aprofitament del sòl : Dins el bosc,  el 20/12/2015 s'estava talant el bosc proper
Terreny: irregular


Ubicació en relació a altres construccions. Aillada.
Funció. Habitacle per el treballador  
Tipologia constructiva. 
Planta : Circular
Espai : Unitari.
Murs: De pedra en sec.


Coberta : Falsa cúpula.
Elements :
Porta :  En la façana Sud

Muntants verticals.

Llinda plana .
Finestres:  No en té.
Elements funcionals exteriors : Ràfec perimetral exterior.
Elements funcionals interiors : Cap.
Coberta Interior: Falsa cúpula.
Acabament de la coberta : Xemeneia.
Cobriment coberta : Terra amb la vegetació de la zona.
Disposició de la pedra del mur: Irregular, i de diferent mida.
Litologia de l’aparell: Calcària.
Construccions de pedra en sec associades: Cap

Materials constructius:
Paraments : Lloses i pedres irregulars.
Coberta: Lloses i terra.
Paviment interior : Terra
Tècnica constructiva: Pedra en sec.
Inscripcions : Cap.
Estat de conservació: Enderroc important en el mur Oest
Remat exterior coberta - Xemeneia.
Alçat oest
Alçat Sud
Alçat Sud-Est
Detall porta, orientada a Sud.
Interior, mur Nord
Detall interior coberta
Detall interior coberta


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada