diumenge, 17 d’abril del 2016


BARRACA P08Pa07-002


Identificador: P08Pa07-002
Tipus de construcció : Barraca

Situació.
Dades cadastrals.
Municipi : Sallent
Comarca: Bages
Ref. Cadastral: 08190A008000070000PX
Polígon: 8
Parcel·la : 7
Topònim : La Querosa 
Coordenades UTM 31N-ETRS89
X: 408848
Y: 4631305
H: 309 m.
Codi Wikipedra: 12877

Entorn i emplaçament.
Aprofitament del sòl : En camps improductius prop de la La Riereta 
Terreny: Pla amb marges


Ubicació en relació a altres construccions. Aillada
Funció. Habitacle per el treballador 
Tipologia constructiva. 
Planta : Quadrada
Espai : Unitari.
Murs: De pedra en sec.
Coberta : Falsa cúpula.
Elements :
Porta :  En la Façana Sud-Oest

Llinda plana .
Finestres:  Una en mur Nord - Oest 
Elements funcionals exteriors : Cap.
Elements funcionals interiors :
Coberta Interior: Falsa cúpula.
Acabament de la coberta :
Cobriment coberta : Terra amb la vegetació de la zona.
Disposició de la pedra del mur: Irregular, i de diferent mida.
Litologia de l’aparell: Calcària.
Construccions de pedra en sec associades: Marges 

Materials constructius:
Paraments : Lloses i pedres irregulars.
Coberta: Lloses i terra.
Paviment interior : Terra
Tècnica constructiva: Pedra en sec.
Inscripcions : Cap.
Estat de conservació: Bon estat, en fase de restauració  ( s'utilitza morter) 
Alçat Nord-Oest
Alçat Sud-Oest
Alçat Nord-Est
Alçat Sud-Est
Detall Porta- graons
Paviment interior
Detall interior coberta
Detall exterior alçat Nord-Est
Detall exterior alçat Nord-Oest
Vista exterior i marges


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada