diumenge, 31 de juliol del 2022

P12Pa046-004 - BARRACA

 

BARRACA P12Pa046-004
Identificador : P12Pa046-004
Tipus de construcció: Barraca


Situació
Dades cadastrals
Municipi: Sallent
Comarca : Bages
Zona :Font d'Arola - Riu Cornet
Poligón: 12
Parcel·la : 046
Ref. cadastral: 08190A012000460000PR
Coordenades UTM31N-ETRS89
X: 409109
Y: 4633596
H: 340
Codi Wikipedra: 26.379

 


Entorn i emplaçament
Aprofitament del sòl: Actualment situada en una zona erma al marge d'un camí.
Terreny: De fort pendent. 
Ubicació en relació a altres construccions:  Alguna barraca i marge  proper.
Funció: Habitacle pel treballador.
Tipologia constructiva 
Planta:  Quadrada.
Murs: De pedra seca, totalment  enderrocats, adosada al marge. 
Coberta: De falsa cúpula de pedra seca,  totalment enderrocada.  
Porta: Posiblement orientada a Est, no es conserva.
Finestres: No es conserven.
Elements exteriors: No es conserven. 
Elements interiors: No es conserven.

Materials constructius
Paraments: De pedra seca, totalment enderrocats.
Coberta: De falsa cúpula de pedra seca,  totalment enderrocada.  
Paviment: No s'observa. 
Inscripcions : Cap
Estat de consevació: Enderroc total, l'obertura o modificació de cota  d'un camí la va escapçar  .
Reformes i ampliacions: No
Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada