dissabte, 30 de juliol del 2022

P12Pa044-001 - BARRACA

BARRACA P12Pa044-001
Identificador: P12Pa0044-001
Tipus de construcció: Barraca  


Situació
Dades cadastrals
Municipi: Sallent
Comarca : Bages
Zona :Riu Cornet
Poligón: 12
Parcel·la : 044
Ref. cadastral: 08190A012000440000PO
Coordenades UTM31N-ETRS89
X: 409228
Y: 4634333
H: 328
Codi Wikipedra:  26.376
Entorn i emplaçament
Aprofitament del sòl: Actualment situada dins del bosc, aprop del riu Cornet. 
Terreny: Relativament pla, netejat recentment.
Ubicació en relació a altres construccions:  Cap construcció propera.
Funció: Habitacle pel treballador.
Tipologia constructiva 
Planta:  Quadrada.
Murs: De pedra seca, parcialment  enderrocats, adosada al marge. 
Coberta: De bigues de fusta i lloses,  totalment enderrocada.  
Porta: Orientada a Nord
Finestres: No s'observen.
Elements exteriors: No s'observen. 
Elements interiors: No s'observen.

Materials constructius
Paraments: De pedra seca, parcialment enderrocats.
Coberta: Bigues de fusta i lloses,  totalment enrunada.
Paviment: No s'observa, tapat per enderrocs, terra natural i vegetació. 
Inscripcions : Cap
Estat de consevació: Enderroc total .
Reformes i ampliacions: No


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada