dissabte, 30 de juliol del 2022

P12Pa042-007 - BARRACA

BARRACA P12Pa042-007
Identificador : P12Pa042-007
Tipus de construcció: Barraca


Situació
Dades cadastrals
Municipi: Sallent
Comarca: Bages
Zona : Riu Cornet - la Font
Polígon: 12
Parcel·la: 042
Ref. cadastral: 08190A012000420000PF
Coordenades UTM31N-ETRS89
X: 409280
Y: 4634604
H: 350
Codi Wikipedra: 26.377
Entorn i emplaçament
Aprofitament del sòl: Situada dins del bosc, en un marge, amb molta pendent,  entre dos camps, aprofitant una bauma de roca. 
Terreny: Irregular.
Ubicació en relació a altres construccions : Alguna barraca propera. 
Funció. Habitacle pel treballador
Tipologia constructiva
Planta: Irregular
Murs: De pedra seca, parcialment enrunada.
Coberta: La roca de la bauma .
Porta:  Orientada a l'Est.
Finestres:  Inexistents. 
Elements exteriors: No s'observen.
Elements interiors:No s'observen.

Materials constructius
Paraments: De pedra seca, parcialment enderrocats.
Coberta: Construcció en una bauma.
Paviment: Argila. 
Inscripcions : Cap
Estat de consevació: Enderroc parcial.
Reformes i ampliacions: No

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada