divendres, 22 de gener del 2021

P08Pa037-014 - BARRACABARRACA P08Pa037-014
Identificador : P08Pa037-014
Tipus de construcció: Barraca


Situació
Dades cadastrals
Municipi: Sallent
Comarca: Bages
Zona : El Solà
Polígon:08
Parcel·la: 037
Ref. cadastral: 08190A008000370000PR
Coordenades UTM31N-ETRS89
X: 409323
Y: 4630633
H: 368
Codi Wikipedra: 23.200
Entorn i emplaçament
Aprofitament del sòl: Situada dins del bosc.
Terreny: Relativament pla, adossada al marge. 
Ubicació en relació a altres construccions :Alguna barraca i marges propers . 
Funció:  Habitacle pel treballador.
Tipologia constructiva
Planta: Quadrada.
Murs: De pedra seca.
Coberta:  De falsa cúpula amb pedra seca, terra i vegetació.
Porta:  De llinda plana, orientada a l'Oest.
Finestres: Cap.
Elements exteriors: Ràfec a la coberta.
Elements interiors: Fornícula en el mur Nord i sobre la porta.

Materials constructius
Paraments: De pedra seca.
Coberta: Pedra seca, terra i vegetació.
Paviment: Argila.
Inscripcions : Cap
Estat de consevació: Petit enderroc en la cantonada Nord-Oest. 
Reformes i ampliacions: No.

Aqui sembla que hi ha una barraca !

Doncs si!  Alçat OestCap comentari:

Publica un comentari a l'entrada