dimecres, 20 de gener de 2021

P05Pa025-003 - BARRACA

BARRACA P05Pa025-003
Identificador : P05Pa025-003
Tipus de construcció: Barraca


Situació
Dades cadastrals
Municipi: Sallent
Comarca: Bages
Zona : Solella de Gàver
Polígon:05
Parcel·la: 025
Ref. cadastral: 08190A005000250000PH
Coordenades UTM31N-ETRS89
X: 405785
Y: 4627231
H: 364
Codi Wikipedra: 23.196
Entorn i emplaçament
Aprofitament del sòl: Situada dins del bosc.
Terreny: En una terrassa propera a la pendent de la Solella de Gàver. 
Ubicació en relació a altres construccions : Alguna construcció propera. 
Funció:  Habitacle pel treballador.
Tipologia constructiva
Planta: Eliptica
Murs: De pedra seca, parcialment enrunats.
Coberta:  De falsa cúpula amb pedra seca, parcialment enrunada.
Porta:  De llinda plana, orientada a Sud.
Finestres: Dues orientades a Est i a Sud-Oest.
Elements exteriors: Ràfec perimetral de la coberta. 
Elements interiors: No s'observa cap element. 

Materials constructius
Paraments: De pedra seca.
Coberta: Pedra seca.
Paviment: Argila.
Inscripcions : Cap
Estat de consevació: Enderroc important de paraments i coberta.
Reformes i ampliacions: No.

Alçat Sud-Oest

Alçat Oest

Alçat Nord-Oest

Alçat Nord i exterior coberta

Vista Nord

Alçat Nord-Est

Alçat Est

Alçat Sud-Est

Alçat Sud

Detall exterior porta

Iinterior paviment i mur Nord

Interior cobertaCap comentari:

Publica un comentari a l'entrada