dimecres, 20 de gener de 2021

P05Pa036-001 - BARRACA

BARRACA P05Pa036-001
Identificador : P05Pa036-001
Tipus de construcció: Barraca


Situació
Dades cadastrals
Municipi: Sallent
Comarca: Bages
Zona : Pla dels Abadals
Polígon:05
Parcel·la: 036
Ref. cadastral: 08190A005000360000PL
Coordenades UTM31N-ETRS89
X: 405915
Y: 4627213
H: 349
Codi Wikipedra: 23.195
Entorn i emplaçament
Aprofitament del sòl: Situada entre el cami i uns camps de conreu de cereals en una zona de matolls.
Terreny: Pla.
Ubicació en relació a altres construccions : Alguna construcció propera. 
Funció:  Habitacle pel treballador.
Tipologia constructiva
Planta: Quadrada.
Murs: De pedra seca, totalment enrunats.
Coberta:  De falsa cúpula amb pedra seca, totalment enrunada.
Porta:  Orientada a Sud-Est
Finestres: No es conserven.
Elements exteriors: No es conserven.
Elements interiors: No es conserven.

Materials constructius
Paraments: De pedra seca.
Coberta: Pedra seca.
Paviment: Tapat per enderrocs.
Inscripcions : Cap
Estat de consevació: Enderroc total.
Reformes i ampliacions: No.
Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada