dilluns, 10 d’agost del 2020

P12Pa027-013 - BARRACA

BARRACA P12Pa027-013
Identificador : P12Pa027-013
Tipus de construcció: Barraca 


Situació
Dades cadastrals
Municipi: Sallent
Comarca: Bages
Zona : El Graner
Polígon: 12
Parcel·la: 027
Ref. cadastral: 08190A012000270000PW
Coordenades UTM31N-ETRS89
X: 410758
Y: 4635984
H: 426
Codi Wikipedra:  22.233

Entorn i emplaçament
Aprofitament del sòl: Situada dins del bosc, molt aprop d'un camp de conreu de secà.
Terreny: Irregular.
Ubicació en relació a altres construccions : Alguna barraca propera.
Funció:  Habitacle pel treballador.
Tipologia constructiva
Planta: Circular.
Murs: De pedra seca, parcialment enrunats.
Coberta:  De pedra seca, totalment enrunada. 
Porta: Orientada a Sud
Finestres: No s'observen.
Elements exteriors: No s'observen.
Elements interiors: No s'observen.

Materials constructius
Paraments: De pedra seca, parcialment enderrocats.
Coberta:  De pedra seca, totalment enderrocada. 
Paviment: tapat per la vegertació i els enderrocs. 
Inscripcions : Cap
Estat de consevació: Enderroc total de coberta i parcial de paraments. 
Reformes i ampliacions: NoCap comentari:

Publica un comentari a l'entrada