dilluns, 10 d’agost del 2020

P12Pa012-004 - BARRACA

BARRACA P12Pa012-004
Identificador : P12Pa012-004
Tipus de construcció: Barraca  


Situació
Dades cadastrals
Municipi: Sallent
Comarca: Bages
Zona : El Morral
Polígon: 12
Parcel·la: 012
Ref. cadastral: 08190A012000120000PO
Coordenades UTM31N-ETRS89
X: 411716
Y: 4636602
H: 458
Codi Wikipedra: 22.235
Entorn i emplaçament
Aprofitament del sòl: Situada en el marge d'un gran camp de conreu de secà. 
Terreny: Relativament pla 
Ubicació en relació a altres construccions : Alguna barraca propera. 
Funció:  Habitacle pel treballador.
Tipologia constructiva
Planta: Rectangular, amb dos habitacles.
Murs: De pedra seca, totalment enrunats.
Coberta:  De bigues de fusta i lloses de pedra, totalment enrunada. 
Porta: Orientada a Sud. 
Finestres: No es conserven.
Elements exteriors: No s'observen.
Elements interiors: No s'observen.

Materials constructius
Paraments: De pedra seca, totalment enderrocats, només es conserva el mur Nord.
Coberta: De bigues de fusta i lloses de pedra,  totalment enderrocada. 
Paviment: tapat per la vegertació i els enderrocs. 
Inscripcions : Cap
Estat de consevació: Enderroc total. 
Reformes i ampliacions: No

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada