dilluns, 10 d’agost del 2020

P12Pa012-003 - BARRACA

BARRACA P12Pa012-003
Identificador : P12Pa012-003
Tipus de construcció: Barraca 


Situació
Dades cadastrals
Municipi: Sallent
Comarca: Bages
Zona : El Morral
Polígon: 12
Parcel·la: 012
Ref. cadastral: 08190A012000120000PO
Coordenades UTM31N-ETRS89
X: 411682
Y: 4636548
H: 451
Codi Wikipedra: 22.234
Entorn i emplaçament
Aprofitament del sòl: Situada dins del bosc, en un marge entre dos camp, aprofitant una bauma de roca. 
Terreny: Irregular.
Ubicació en relació a altres construccions : Alguna barraca propera. 
Funció. Habitacle pel treballador
Tipologia constructiva
Planta: Irregular
Murs: De pedra seca, parcialment enrunada.
Coberta: La roca de la bauma que ha colapsat i ha sepultat la construcció.
Porta:  -
Finestres: -
Elements exteriors: -
Elements interiors: -

Materials constructius
Paraments: De pedra seca, parcialment enderrocats.
Coberta: Construcció en una bauma, la roca de la bauma s'ha trencat provacant l'esfondrament de la construcció.
Paviment: Tapat per l'enderroc. 
Inscripcions : Cap
Estat de consevació: Enderroc total.
Reformes i ampliacions: No
Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada