dimecres, 3 de juny de 2020

P12Pa031-002 - BARRACA

BARRACA P12Pa031-002
Identificador : P12Pa031-002
Tipus de construcció: Barraca


Situació
Dades cadastrals
Municipi: Sallent
Comarca: Bages
Zona : Pla de l'Arengada
Polígon: 12
Parcel·la: 031
Ref. cadastral: 08190A012000310000PA
Coordenades UTM31N-ETRS89
X: 410105
Y: 4635038
H: 393
Codi Wikipedra:  21.894
Entorn i emplaçament
Aprofitament del sòl: Situada dins del bosc.
Terreny: Relativament pla
Ubicació en relació a altres construccions : Cap construcció propera 
Funció. Habitacle pel treballador.
Tipologia constructiva
Planta: Quadrada
Murs: De pedra seca.
Coberta:  Totalment enrunada, de bigues de fusta i lloses de pedra.
Porta:  Orientada a Sud-Oest
Finestres: No s'observent 
Elements exteriors: No s'observen.
Elements interiors: No s'observen.

Materials constructius
Paraments: De pedra seca, totalment enrunats.
Coberta:  Totalment enrunada, segurament de bigues de fusta i lloses de pedra. 
Paviment: Tapat pels enderrocs de la coberta i la vegetació.
Inscripcions : Cap
Estat de consevació: Enderroc total. 
Reformes i ampliacions: No
Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada