dimarts, 2 de juny del 2020

P12Pa007-004 - BARRACA

BARRACA  P12Pa007-004
Identificador: P12Pa007-004
Tipus de construcció: BassaSituació
Dades cadastrals
Municipi: Sallent
Comarca: Bages
Zona: El Mas de Cornet
Polígon:  12
Parcel·la: 007
Ref.cadastral: 08190A012000070000PF
Coordenades UTM31N-ETRS89
X: 411659
Y: 4637685
H: 425
Codi Wikipedra: 21.887
Entorn i emplaçament
Aprofitament del sòl: Situada encastada en un marge entre dos camps  .
Terreny: Relativament plà.
Ubicació en relació a altres construccions : Situada a l'hort del Mas de Cornet i propera a basses de magatzematge d'aigua  
Funció. Habitacle pel treballador, i per guardar les eines. Encara avui és la seva funció. 
Tipologia constructiva
Planta: Irregular 
Murs: De pedra seca.
Coberta: Volta de rajola a la Catalana.
Porta:   Orientada a Sud
Finestres: Una orientada a Sud. 
Elements exteriors: Ràfec a la coberta
Elements interiors: No s'observen.


Materials constructius
Paraments: De pedra seca.
Coberta:  Volta de rajola a la catalana, encastada dins d'una bauma.
Paviment: Terra.
Inscripcions : Cap
Estat de consevació: Pefecte estat, en ús.
Reformes i ampliacions: No

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada