dijous, 4 de juny del 2020

P12Pa027-004 - BARRACA

BARRACA P12Pa027-004
Identificador : P12Pa027-004
Tipus de construcció: Barraca


Situació
Dades cadastrals
Municipi: Sallent
Comarca: Bages
Zona : El Graner
Polígon: 12
Parcel·la: 027
Ref. cadastral: 08190A012000270000PW
Coordenades UTM31N-ETRS89
X: 410310
Y: 4635388
H: 397
Codi Wikipedra:  21.895

Entorn i emplaçament
Aprofitament del sòl: Situada dins del bosc.
Terreny: Relativament pla
Ubicació en relació a altres construccions : Cap construcció propera 
Funció. Habitacle pel treballador
Tipologia constructiva
Planta: Circular
Murs: De pedra seca.
Coberta:  De falsa cúpula de pedra seca, totalment enrunada
Porta:  Orientada a Nord-Oest
Finestres: No s'observen
Elements exteriors: No s'observen.
Elements interiors: No s'observen.


Materials constructius
Paraments: De pedra seca, totalment enrunats.
Coberta:  Totalment enrunada, de pedra seca.
Paviment: Tapat pels enderrocs de la coberta i la vegetació.
Inscripcions : Cap
Estat de consevació: Enderroc total. 
Reformes i ampliacions: No
Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada