dimarts, 26 de febrer del 2019

BARRACA P14Pa012-002
Identificador: P14Pa012-002
Tipus de construcció: Barraca
Situació
Dades cadastrals
Municipi: Sallent
Comarca: Bages
Zona : Serra-sanç
Polígon: 14
Parcel·la: 012
Ref. cadastral:  08190A014000120000PH
Coordenades UTM31N-ETRS89
X: 408572
Y: 4632802
H: 410
Codi Wikipedra: 19.164
Entorn i emplaçament
Aprofitament del sòl: Situada en terreny arbustiu, en el marge d'un camp de conreu de secà
Terreny: Pla, en pendent direcció Nord-Oest
Ubicació en realació a altres construccions:  a uns 100 metres en direcció Nord-Oest hi ha unes tines
Funció: Habitacle pel treballador
Tipologia constructiva
Planta:  Rectangular
Murs: De pedra seca
Coberta: Bigues de fusta, lloses de pedra i terra, parcialment enrunada
Porta: De llinda plana, orientada a Sud-Est
Finestres: Una en el mur Nord-Est
Elements exteriors: Ràfec perimetral de la coberta
Elements interiors: No s'observen
Materials constructius
Paraments : De pedra seca
Coberta: Bigues de fusta, lloses de pedra , terra.
Paviment: No s'observa tapat per l'enderroc de la coberta i el mur Nord-Oest
Inscripcions : Cap
Estat de conservació: Enderroc parcial de la coberta i murs.Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada