dimarts, 26 de febrer del 2019

BARRACA P14Pa008-003
Identificador: P14Pa008-003
Tipus de construcció: Barraca
Situació
Dades cadastrals
Municipi: Sallent
Comarca: Bages
Zona: Serra-sanç
Polígon: 14
Parcel·la: 008
Ref. cadastral: 08190A014000080000PU
Coordenades UTM31N-ETRS89
X: 408956
Y: 4633117
H: 375
Codi wikipedra: 19.163
Entorn i emplaçament
Aprofitament del sòl: Situada dins del bosc prop d'un antic camí
Terreny: De forta pendent formant feixes
Ubicació en relació a altres construccions: Marges formant feixes
Funció : Habitacle pel treballador
Tipologia constructiva
Planta: Poligonal
Murs: De pedra seca
Coberta: Falsa cúpula, totalment enrunada
Porta: De llinda plana, orientada a Sud
Finestres: Una en el mur Est
Elements exteriors: Ràfec perimetral de la coberta
Elements interiors: No s'observen
Materials constructius
Paraments: Pedra seca
Coberta: Falsa cúpula de pedra seca totalment enrunada
Paviment: Tapat per l'enderroc de la coberta
Inscripcions: Cap
Estat de conservació: Enderroc total de la coberta i parcial dels murs
Vista cantonada Sud-Oest
Alçat Sud
Vista cantonada Sud-Oest
Alçat Nord
Alçat Est
Alçat Oest
Interior mur Est
Interior cantonada Sud-Est
Detall interior finestra mur Est

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada