dimarts, 26 de febrer del 2019

BARRACA P12Pa060-001
Identificador: P12Pa060-001
Tipus de construcció: Barraca
Situació
Dades cadastras
Municipi: Sallent
Comarca: Bages
Zona : Riu Cornet
Polígon: 12
Parcel·la: 060
Ref. cadastral: 08190A012000600000PU
Coordenades UTM31N-ETRS89
X: 408476
Y: 4632299
H: 303
Codi Wikipedra: 19.161
Entorn i emplaçament
Aprofitament del sòl: Situada en un terreny erm al costat d'un camí, camps propers
Terreny: Pla al Sud, amb fort pendent al Nord.
Ubicació en relació a altres construccions: Algun marge proper
Funció: Habitacle pel treballador
Tipologia constructiva
Planta: Poligonal
Murs: De pedra seca, parcialment enrunats
Coberta: Falsa cúpula totalment enrunada.
Porta: De llinda plana orientada a Sud
Finestres: No s'observen
Elements exteriors: No s'observen
Elements interiors : No s'observen
Materials constructius
Paraments : Pedra seca
Coberta: Falsa cúpula de pedra seca totalment enrunada.
Paviment: Tapat per l'enderroc de la coberta
Inscripcions: Cap
Estat de conservació: Enderroc total de la coberta i parcial dels mursCap comentari:

Publica un comentari a l'entrada