dilluns, 4 de juny del 2018

BARRACA PLSRC-002
Identificador : PLSRC-002
Tipus de construcció: Barraca
Situació
Dades cadastrals 
Municipi: Sallent
Comarca: Bages
Ref. cadastral: 8319501DG0381N0000TW
Topónim: Riera de Cornet
Coordenades UTM31N-ETRS89
X: 408256
Y: 4631954
H: 300
Codi Wikipedra: 17.816
Entorn i emplaçament
Aprofitament del sòl: Marges improductius
Terreny: Irregular
Ubicació en relació a altres construccions:  Aillada
Funció: Habitacle pel treballador
Tipologia constructiva
Planta: Irregular
Espai: Unitari
Murs: De pedra seca, adosats a una petita bauma.
Coberta: Enrunada
Elements insteriors: No s'observen
Elements exteriors:  No s'observen
Porta: Orientada a Est.
Finestres : No s'observen
Coberta interior: Enrunada
Acabament de la coberta : Enrunada
Cobriment de la coberta: Enrunada
Construccions de pedra en sec associades: Marges
Materials constructius
Paraments: Pedra irregular , enrunats
Coberta: Enrunada
Paviment interior: No es veu
Tècnica constructiva: Pedra en sec
Inscripcions: Cap
Estat de conservació:  Enderroc total

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada