dimarts, 5 de juny del 2018

BARRACA P12Pa33-002
Identificador: P12Pa33-002
Tipus de construcció: Barraca
Situació
Dades cadastrals 
Municipi: Sallent
Comarca: Bages
Zona: Vilaseca - Cornet
Ref. Cadastral: 08190A012000330000PY
Polígon: 12
Parcel·la: 33
Coordenades UTM31N-ETRS89
X: 410250
Y: 4635870
H: 393
Codi Wikipedra: 17.815
Entorn i emplaçament
Aprofitament del sòl : Situada dins d'un camp de correu de cereals.
Terreny: Pla
Ubicació en realció a altres construccions: Propera a la masia de Vilaseca i a la Casa Nova de Baix
Funció: Habitacle pel treballador
Tipologia constructiva
Planta: Circular
Murs: De pedra seca
Coberta: De falsa cúpula, amb tancament de filades succesives de lloses concéntriques.
Porta : De llida plana orientada a Sud.
Finestres:  Tres orientades a Nord, Est i Oest.
Elements exteriors: Ràfec perimetral de la coberta.
Elements interiors: Fornícula sobre la porta.
Materials constructius
Paraments: Pedra seca.
Coberta: Lloses de pedra, pedruscall i terra.
Paviment: Terra
Inscripcions: Cap
Estat de conservació: Bó.
Alçat Sud
Alçat Oest
Alçat Nord
Alçat Est
Exterior finestra Est
Exterior finestra Nord
Exterior finestra Oest
Detall ràfec
Detall porta
Interior mur Nord
Interior mur Oest
Interior mur Est
Detall fornícula sobre la porta
Detall interior coberta
Detall exterior coberta

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada