dissabte, 23 de juny del 2018

BARRACA P12Pa46-001
Identificador: P12Pa46-001
Tipus de construcció: Barraca
Situació
Dades cadastrals
Municipi: Sallent
Comarca: Bages
Zona : Vinya del Sant LLuís - Riu Cornet
Ref. Cadastral: 08190A012000460000PR
Polígon: 12
Parcel·la: 46
Coordenades UTM31N-ETRS89
X: 409190
Y: 4634035
H: 355
Codi Wikipedra: 4.742
Entorn i emplaçament
Aprofitament del sòl: Actualment situada dins del bosc
Terreny: Amb petita pendent
Ubicació en relació a altres construccions: Cap construcció propera
Funció: Habitacle pel treballador
Tipologia constructiva
Planta : Circular
Murs: De pedra seca
Coberta: DE falsa cúpula, amb tancament de filades succesives de lloses concéntriques
Porta :  De llinda plana, orientada a Sur-Oest
Finestres: Una de petita orientada a Sud i una altra a Est
Elements exteriors: Ràfec perimetral de la coberta
Elements interiors: Fornícula sobre la porta i una de petita en el mur interior.
Materials constructius
Paraments: Pedra seca.
Coberta: Lloses de pedra, pedruscall i terra.
Paviment: Terra
Inscripcions : Cap
Estat de conservació: BoCap comentari:

Publica un comentari a l'entrada