divendres, 23 de juny del 2023

P13Pa076-002 - BARRACA

BARRACA P13Pa076-001
Identificador :  P13Pa076-001
Tipus de construcció : Barraca


Situació
Dades Cadastrals 
Municipi : Sallent
Comarca : Bages
Zona: el Pal
Ref. Cadastral : 08190A013000760000PQ
Pol. 13
Par. 076
Coordenades UTM31-ETRS89
X: 408142
Y: 4632031
H: 331
Codi Wikipedra: 28.391
Entorn i emplaçament 
Aprofitament del sòl : Al mitg d'un camp
Terreny: Relativament pla
Ubicació en relació a altres construccions : Alguna barraca propera
Funció constructiva : Habitacle del treballador
Tipologia constructiva
Planta : Rectangulat
Murs : De pedra seca de tamany irregular ( desapareguts)
Coberta : Bigues de fusta, lloses, i terra. (desapareguda)
Porta : Orientada a Sud
Finestres : -
Elements exteriors : -
Elements interiors : -

Materials constructius
Paraments : De pedra seca de mida irregular (desapareguts)
Coberta : Bigues de fusta, lloses, i terra. (desapareguda)
Paviment : -
Inscripcions : Cap
Estat de conservació : Construcció desapareguda l'any 2016.
Reformes i ampliacions : Cap


Hortofoto de l'any 2015, últim en que s'observa la construcció , l'any 2016 es va fer desapareixer.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada