dissabte, 17 de juny del 2023

P12Pa041-002 - BARRACA

BARRACA P12Pa041-002
Identificador : P12Pa041-002
Tipus de construcció : Barraca


Situació
Dades cadastrals
Municipi: Sallent
Comarca: Bages
Zona: La Font
Polígon: 12
Parcel·la: 041
Ref. cadastral:  08190A012000410000PT
Coordenades UTM31N-ETRS89
X: 409483
Y: 4635426
H: 368
Codi Wikipedra: 28.374

Entorn i emplaçament
Aprofitament del sòl: Situada en una zona boscosa, en un marge sota una zona de conreu.
Terreny: Irregular.
Ubicació en relació a altres construccions: Propera a la masia de la Font.
Funció: Habitacle pel treballador, aixopluc 
Tipologia constructiva
Planta: Irregular
Murs : De pedra seca, parcialment enrunats.
Coberta: Roca natural que forma una bauma.
Porta: Orientada a Sud
Finestres: No s'observen
Elements exteriors: No s'observen
Elements interiors: No s'observen

Materials constructius
Paraments: De pedra seca, parcialment enderrocats.
Coberta: Construcció en una bauma.
Paviment: Argila.
Inscripcions : Cap
Estat de consevació: Enderroc parcial.
Reformes i ampliacions: NoCap comentari:

Publica un comentari a l'entrada