dilluns, 27 de març de 2023

P08Pa118-001 - BARRACA

BARRACA P08Pa118-001
Identificador : P08Pa118-001
Tipus de construcció: Barraca


Situació

Dades cadastrals
Municipi: Sallent
Comarca : Bages
Zona : La Mallola
Poligón: 08
Parcel·la : 118
Ref. cadastral: 08190A008001180000PY
Coordenades UTM31N-ETRS89
X: 408922
Y: 4629386
H: 263
Codi Wikipedra: 27.856
Entorn i emplaçament
Aprofitament del sòl: Situada en un marge d'un camp i al costat d'un camí.
Terreny: Pla, adosada al marge.
Ubicació en relació a altres construccions:  Algun marge proper.
Funció: Habitacle pel treballador.
Tipologia constructiva 
Planta: Rectangular.
Murs: De pedra seca, adosada al marge.
Coberta: De falsa cúpula de pedra seca.  
Porta: Orientada a l'Oest.
Finestres: Cap.
Elements exteriors: Ràfec perimetral a la coberta, marxapeu a la porta.
Elements interiors: No es pot accedir a l'interior.

Materials constructius
Paraments: De pedra seca.
Coberta: De falsa cúpula de pedra seca, 
Paviment: No es pot accedir a l'interior.
Inscripcions : Cap
Estat de consevació: Perfecte estat. 
Reformes i ampliacions: No

Alçat Oest

Cantonada Sud-Oest

Alçat Sud

Alçat Sud

Alçat Est

Cantonada  Nord-Est

Alçat Nord

Cantonada  Nord-Oest

Detall porta

Detall llinda

Detall portaCap comentari:

Publica un comentari a l'entrada