dilluns, 27 de març de 2023

P01Pa098-001 - BARRACA

BARRACA P01Pa098-001
Identificador : P01Pa098-001
Tipus de construcció: Barraca


Situació
Dades cadastrals
Municipi: Sallent
Comarca : Bages
Zona : La Gavarresa
Poligón: 01
Parcel·la : 095
Ref. cadastral: 08190A001000950000PY
Coordenades UTM31N-ETRS89
X: 410836
Y: 4627699
H: 260
Codi Wikipedra: 
Entorn i emplaçament
Aprofitament del sòl: Situada en un marge al costat d'un camp.
Terreny: Pla, adosada al marge, davant d'un fort pendent.
Ubicació en relació a altres construccions:  Alguna barraca propera.
Funció: Habitacle pel treballador.
Tipologia constructiva 
Planta: Quadrada.
Murs: De pedra seca, adosada al marge.
Coberta: De falsa cúpula de pedra seca.  
Porta: Orientada al Sud-Est.
Finestres: No s'observa cap finestra.
Elements exteriors: Ràfec perimetral a la coberta.
Elements interiors: No s'observa.

Materials constructius
Paraments: De pedra seca.
Coberta: De falsa cúpula de pedra seca, 
Paviment: Argila.
Inscripcions : Cap
Estat de consevació: Petit enderroc a la cantonada Sud, que afecta paraments i coberta. 
Reformes i ampliacions: No


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada