divendres, 20 d’octubre del 2023

P05Pa045-003 - BARRACA

BARRACA  P05Pa045-003
Identificador: P05Pa045-003
Tipus de construcció: Barraca


Situació
Dades cadastrals
Municipi: Sallent
Comarca: Bages
Zona: Sant Ponç
Ref. cadastral : 08190A005000450000PR
Polígon: 05
Parcel·la: 045
Coordenades UTM31N-ETRS89
X: 406591
Y: 4626416
H: 313
Codi Wikipedra: 28.754
Entorn i emplaçament
Aprofitament del sòl: Situada dins del bosc propera a un camp.
Terreny: Irregular .
Ubicació en relació a altres construccions : Marges de pedra propers, i una cisterna.
Funció. Habitacle pel treballador
Tipologia constructiva
Planta: Circular
Murs: De pedra seca.
Coberta:  De falsa cúpula.
Porta:  De lllinda plana, orientada a al Sud
Finestres: No. 
Elements exteriors: Ràfec perimetral a la coberta.
Elements interiors: No s'observen.


Materials constructius
Paraments: De pedra seca.
Coberta: Pedra seca i terra.
Paviment: Argila.
Inscripcions : Cap
Estat de consevació: Bon estat amb algun petit enderroc a la coverta. La construcció es troba en perill per moviments de terra que es duen a terme al costat.
Reformes i ampliacions: No
Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada