diumenge, 30 de juliol del 2023

P08Pa037-019 - BARRACA

BARRACA P08Pa037-019
Identificador: P08Pa037-019
Tipus de construcció: Barraca


Situació
Dades cadastrals
Municipi: Sallent
Comarca : Bages
Zona :  el Solà 
Poligón: 08
Parcel·la : 037
Ref. cadastral: 08190A008000370000PR
Coordenades UTM31N-ETRS89
X: 409431
Y: 4630547
H: 393
Codi Wikipedra: 28.486
Entorn i emplaçament
Aprofitament del sòl: Zona ocupada per bosc.
Terreny: Irregular
Ubicació en relació a altres construccions: barraques i marges propers.
Funció: Habitacle pel treballador.
Tipologia constructiva 
Planta:  Irregular
Murs: De pedra seca, parcialment enrunats.
Coberta: No es conserva, totalmenet enderrocada.
Porta: Orientada a Sud-Est
Finestres: Una en el mur Sud-Oest.
Elements exteriors: No es conserven.
Elements interiors: No es conserven.

Materials constructius
Paraments: De pedra seca, parcialment enderrocats.
Coberta: DE pedra seca, totalment enrunada.
Paviment: No s'observa, tapat per enderrocs i vegetació.
Inscripcions : Cap
Estat de consevació: Enderroc total de la coberta.
Reformes i ampliacions: NoCap comentari:

Publica un comentari a l'entrada