diumenge, 27 de març del 2022

P15Pa007-005 - BARRACA

BARRACA P15Pa007-005
Identificador: P15Pa007-005
Tipus de construcció: Barraca


Situació
Dades cadastrals
Municipi: Sallent
Comarca : Bages
Zona : l'Abellar de Baix
Poligón: 15
Parcel·la : 007
Ref. cadastral: 08190A015000070000PD
Coordenades UTM31N-ETRS89
X: 409530
Y: 4638458
H: 379
Codi Wikipedra:  25.931
Entorn i emplaçament
Aprofitament del sòl: Situada en el marge d'un camp.
Terreny: Relativament pla.
Ubicació en relació a altres construccions:  Alguna barraca propera.
Funció: Habitacle pel treballador.
Tipologia constructiva 
Planta:  Quadrada.
Murs: De pedra seca, parcialment enderrocats. 
Coberta: Bigues de fusta i lloses, totalment enderrocada.  
Porta: Orientada a Sud-Oest
Finestres: No s'observen.
Elements exteriors: No es conserven. 
Elements interiors: No s'observen.


Materials constructius
Paraments: De pedra seca, amb importants enderrocs.
Coberta: De bigues de fusta, lloses i terra. Totalment enrunada.
Paviment: No s'observa, tapat per enderrocs. 
Inscripcions : Cap
Estat de consevació: Enderroc total de la coberta i parcial del paraments. 
Reformes i ampliacions: NoCap comentari:

Publica un comentari a l'entrada