diumenge, 27 de març del 2022

P06Pa033-001 - BARRACA

BARRACA P06Pa033-001
Identificador: P06Pa033-001
Tipus de construcció: Barraca


Situació
Dades cadastrals
Municipi: Sallent
Comarca : Bages
Zona : Serra Llabró
Poligón: 06
Parcel·la : 033
Ref. cadastral: 08190A006000330000PU
Coordenades UTM31N-ETRS89
X: 406524
Y: 4630078
H: 366
Codi Wikipedra: 25.930
Entorn i emplaçament
Aprofitament del sòl: Situada dins del bosc.
Terreny: Irregular.
Ubicació en relació a altres construccions:  Algun marge.
Funció: Habitacle pel treballador.
Tipologia constructiva 
Planta:  Circular.
Murs: De pedra seca, amb algun enderroc. 
Coberta: De falsa cúpula, amb un enderroc important. 
Porta: Orientada a Sud.
Finestres: Una orientada a l'Est.
Elements exteriors: Ràfec perimetral a la coberta. 
Elements interiors: Fornicula sobre la porta.

Materials constructius
Paraments: De pedra seca, amb importants enderrocs.
Coberta: De pedra secà parcialment enrunada.
Paviment: No s'observa, tapat per enderrocs. 
Inscripcions : Cap
Estat de consevació: Importants enderrocs en paraments i coberta.
Reformes i ampliacions: No
Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada