dilluns, 31 de gener de 2022

P12Pa042-005 - BARRACA

BARRACA P12Pa042-005
Identificador: P12Pa042-005
Tipus de construcció: Barraca 


Situació
Dades cadastrals
Municipi: Sallent
Comarca : Bages
Zona : La Font
Poligón: 12
Parcel·la : 042
Ref. cadastral: 08190A012000420000PF
Coordenades UTM31N-ETRS89
X: 409302
Y: 4634755
H: 362
Codi Wikipedra:  25.581
Entorn i emplaçament
Aprofitament del sòl: Situada  dins del bosc, en l'actualitat s'estan duent a terme rompudes en terreny propers peró que afecten a la zona d'emplaçament de la construcció. 
Terreny: Irregular
Ubicació en relació a altres construccions: No s'observa cap construcció propera
Funció: Habitacle pel treballador.
Tipologia constructiva 
Planta:  Circular.
Murs: De pedra seca, totalment enrunats.
Coberta: De falsa cúpula, totalmenet enderrocada.
Porta: Orientada al Sud.
Finestres: No es conserven.
Elements exteriors: No es conserven.
Elements interiors: No es conserven.

Materials constructius
Paraments: De pedra seca, totalment enderrocats.
Coberta: No es conserva, totalment enrunada.
Paviment: No s'observa, tapat per enderrocs i vegetació.
Inscripcions : Cap
Estat de consevació: Enderroc total.
Reformes i ampliacions: No

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada