dilluns, 31 de gener del 2022

P08Pa092-012 - BARRACA

BARRACA P08Pa092-012
Identificador: P08Pa092-012
Tipus de construcció: Barraca


Situació
Dades cadastrals
Municipi: Sallent
Comarca : Bages
Zona : La Carrera
Poligón: 08
Parcel·la : 092
Ref. cadastral: 08190A008000920000PG
Coordenades UTM31N-ETRS89
X: 409878
Y: 4629821
H: 426
Codi Wikipedra:  25.586
Entorn i emplaçament
Aprofitament del sòl: Situada dins del bosc.
Terreny: Irregular.
Ubicació en relació a altres construccions:  Algun marge proper. 
Funció: Habitacle pel treballador.
Tipologia constructiva 
Planta:  Rectangular. 
Murs: De pedra seca, Parcialment enrunats.
Coberta: De falsa cúpula, totalment enderrocada.
Porta: Orientada a Sud.
Finestres: No es conserven.
Elements exteriors: No es conserven.
Elements interiors: No es conserven.

Materials constructius
Paraments: De pedra seca, parcialment enderrocats.
Coberta: De pedra secà totalment enrunada.
Paviment: Tapat per enderrocs i vegetació.
Inscripcions : Cap
Estat de consevació: Enderroc total.
Reformes i ampliacions: NoCap comentari:

Publica un comentari a l'entrada