divendres, 29 d’octubre del 2021

P12Pa042-004 - BARRACA

BARRACA P12Pa042-004
Identificador : P12Pa042-004
Tipus de construcció: BarracaAbans de la reconstrucció

Situació
Dades cadastrals
Municipi: Sallent
Comarca: Bages
Zona : La Font 
Polígon: 12
Parcel·la: 042
Ref. cadastral: 08190A012000420000PF
Coordenades UTM31N-ETRS89
X: 409135
Y: 4634615
H: 363
Codi Wikipedra:  25.030
Entorn i emplaçament
Aprofitament del sòl: Situada dins del bosc, en el marge d'un camp de conreu de secà.
Terreny: Relativament pla.
Ubicació en relació a altres construccions : Alguna barraca propera.
Funció:  Habitacle pel treballador i l'animal.
Tipologia constructiva
Planta: De planta quadra i  un porxo per deixar el matxo.
Murs: De pedra seca.
Coberta:  De falsa cúpula.
Porta: Orientada a l'Oest amb llinda plana. 
Finestres: Dues orientades a Nord i Sud
Elements exteriors: Ràfec perimetral i caramull en la coberta.
Elements interiors: Cocó en el mur Est, i fornicules en el Nord i Sud.

Croquis d'abans de la reconstrucció

Materials constructius
Paraments: De pedra seca.
Coberta:   Una part amb falsa cúpula de pedra seca i una altre amb bigues de fusta i llosa i terra.
Paviment: Argila 
Inscripcions : Cap
Estat de consevació: En perfecte estat
Reformes i ampliacions: Si, totalment reconstruida durant l'any 2022
Algunes fotografies dels treballs de reconstruccióEstat de la construcció abans que es procedis a la seva reconstrucció durant l'any 2022Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada