divendres, 29 d’octubre de 2021

P12Pa042-004 - BARRACA

BARRACA P12Pa042-004
Identificador : P12Pa042-004
Tipus de construcció: Barraca


Situació
Dades cadastrals
Municipi: Sallent
Comarca: Bages
Zona : La Font 
Polígon: 12
Parcel·la: 042
Ref. cadastral: 08190A012000420000PF
Coordenades UTM31N-ETRS89
X: 409135
Y: 4634615
H: 363
Codi Wikipedra:  25.030
Entorn i emplaçament
Aprofitament del sòl: Situada dins del bosc, en el marge d'un camp de conreu de secà.
Terreny: Relativament pla.
Ubicació en relació a altres construccions : Alguna barraca propera.
Funció:  Habitacle pel treballador i l'animal.
Tipologia constructiva
Planta: De planta quadra, amb unes parets que flanquegen la porta i poden indicar la presencia d'un porxo per deixar el matxo.
Murs: De pedra seca, totalment enrunats.
Coberta:  De falsa cúpula, totalment enrunats.
Porta: Orientada a l'Oest
Finestres: No es conserven
Elements exteriors: No es conserven.
Elements interiors: No es conserven.

Materials constructius
Paraments: De pedra seca, totalment enrunats.
Coberta:   Pedra seca, totalment enrunada.
Paviment: No s'observa totalment tapat per enderrocs i vegetació.
Inscripcions : Cap
Estat de consevació: Enderroc total.
Reformes i ampliacions: NoCap comentari:

Publica un comentari a l'entrada