divendres, 29 d’octubre del 2021

P07Pa024-001 - BARRACA

BARRACA P07Pa024-001
Identificador : P07Pa024-001
Tipus de construcció: Barraca


Situació
Dades cadastrals
Municipi: Sallent
Comarca: Bages
Zona : La Butjosa 
Polígon: 07
Parcel·la: 024
Ref. cadastral: 08190A007000240000PF
Coordenades UTM31N-ETRS89
X: 408035
Y: 4628774
H: 284
Codi Wikipedra:  25.031
Entorn i emplaçament
Aprofitament del sòl: En una antiga zona de conreus de regadiu, amb l'aigua de la Síquia de Manresa, aprofitada encara parcialment.
Terreny: Relativament pla. 
Ubicació en relació a altres construccions : Construccions properas, alguna de construcció més moderna. Adosa encara conserva les restes d'una construcció de pedra seca actualment enrunada en la seva totalitat llevat d'una part del mur Nord-Oest.
Funció:  Habitacle pel treballador.
Tipologia constructiva
Planta: Barraca de planta quadrada.
Murs: De pedra seca.
Coberta:  De falsa cúpula.
Porta: Orientada a Sud -Est
Finestres:No s'observen
Elements exteriors: Ràfec perimetral en la coberta.
Elements interiors: No s'ha pogut entrar doncs la porta està tancada amb un xapa i un cadenat. 

Materials constructius
Paraments: De pedra seca.
Coberta:   Pedra seca, i terra.
Paviment: No s'ha pogut accedir a l'interior.
Inscripcions : Cap
Estat de consevació: Perfecte estat. ( petit enderroc), la construcció adossada totalment enrunada. 
Reformes i ampliacions: No

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada